Lista projektów:

Breast Up!

Butelki - Bossman Full Szczeciński

organizacja - Fundacja Lemura


Dane projektu - Breast Up!

ikona - kwota grantu

grant 5 000 pln

mapa projektu

Cel projektu

Problem nowotworów piersi dotyczy coraz większej liczby obywateli – nie tylko kobiet – również mężczyzn, których dotyczy 2% spośród przeprowadzanych mastektomii. W ramach proponowanego grantu chcemy wesprzeć 500 Pacjentek i Pacjentów onkologicznych po mastektomii Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Zaprosić 100 Wolontariuszy do szycia poduszek rehabilitacyjnych przynoszących ulgę podczas obrzęków limfatycznych, które dotyczą Pacjentki i Pacjentów borykających się z onkologicznymi schorzeniami piersi.

Zorganizować webinar na temat profilaktyki nowotworów piersi dla 200 osób i promować w social media nie tylko samą profilaktykę onkologiczną ale również społeczne inicjatywy na rzecz Pacjentek i Pacjentów onkologicznych.

Celem grantu jest integracja, poprawa i rozbudowa relacji lokalnych społeczności poprzez uczestnictwo w inicjatywie wspierającej pacjentów onkologicznych na terenie Dolnego Śląska.

Cele szczegółowe (liczbowe) grantu:

•    100 wolontariuszy włączy się w szycie poduszek rehabilitacyjnych dla pacjentów onkologicznych

•    500 pacjentów onkologicznych otrzyma uszyte poduszki rehabilitacyjne 

•    100 000 odbiorców w social media (Facebook, Instagram oraz Linkedin) promocji projektu

•    1 notatka prasowa na temat projektu

•    1 otwarty, bezpłatny webinar dla maksymalnie 200 osób nt. profilaktyki nowotworowych chorób piersi.

Zadanie ma na celu aktywizację co najmniej 100 mieszkańców Dolnego Śląska w wolontaryjne działania społeczne poprzez uczestnictwo w charytatywnych inicjatywach wspierających nie mniej niż 500 pacjentów z chorobami nowotworowymi piersi na terenie Dolnego Śląska. Zadanie z jednej strony ma wspierać osoby po mastektomii a z drugiej strony na spotkaniach wolontaryjnych, podczas których szyte będą m.in. poduszki rehabilitacyjne, będzie promowana profilaktyka antynowotworowa chorób piersi.

Podstawą realizacji zadania są już trwające od 2018 roku współprace z Dolnośląskim Centrum Onkologicznym (DCO) oraz stowarzyszeniem Amazonek Femina-Fenix, które popierają i wspierają merytoryczną stronę działań opisanych w niniejszym wniosku. 

Na potrzeby realizacji zadania zostanie nawiązana współpraca z szeregiem organizacji (o różnym charakterze - od szkół po stowarzyszenia seniorów) działających na terenie Dolnego Śląska w celu organizacji spotkań, podczas których obywatele zaangażują się w działania NGO oraz będą wspierać osoby potrzebujące pomocy po zabiegu mastektomii.


W 2019 roku zaobserwowaliśmy, że ludzie, których nie interesowały dotąd działania wolontaryjne chętnie angażują się w działania wspierające osoby chorujące onkologicznie i bardzo często (50% dotychczasowych aktywności obywatelskich) to Wolontariusze powracający do nas angażujący w kolejne projekty swoich znajomych, sąsiadów i rodziny. Wszelkie realizowane do tej pory projekty cieszyły się również wielkim zainteresowaniem ze strony odbiorców materiałów promocyjnych w social media – zawsze dołączają do nas nowi Wolontariusze, którzy poprzez nawiązanie kontaktu z nami np. przez nasz profil na Facebooku aktywnie uczestniczą w kolejnych projektach podejmując również promocję nowych wydarzeń w Fundacji Lemura na swoich prywatnych kontach social media.


Opis potrzeby wskazującej na zasadność realizacji zadania:

Budowa odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego ma swój zalążek w - między innymi - angażowaniu mieszkańców w działania o charakterze wolontaryjnym w których:

•    mają oni okazję działać na rzecz pożytku publicznego,

•    spotykać i integrować się z osobami, z którymi w inny sposób by się nie poznały,

•    zdobywać nowe umiejętności,

•    zaangażować się w działania NGO.


Działania takie mają kluczowe znaczenie przy budowaniu poczucia przynależności do wspólnoty obywateli i mieszkańców oraz brania odpowiedzialności za otaczający nas świat. Ponadto w raporcie z 2 lutego 2018 przygotowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, gdzie Najwyższa Izba Kontroli alarmuje "W 2025 roku nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce, a zachorowalność wzrośnie o jedną

czwartą". Oznacza to, że liczba pacjentów lawinowo wzrośnie a co za tym idzie niezbędne są zarówno akcje o charakterze profilaktycznym jak i wspierającym pacjentów już zmagających się z chorobą. Niniejszy projekt odpowiada na problem coraz częstszych chorób nowotworowych:

•    angażujemy i łączymy różne grupy społeczne do wolontariatu pokazując jak powinno działać aktywne społeczeństwo na Dolnym Śląsku,

•    pokazujemy jak wolontariat bezpośrednio pomaga innym - każdy uszytek przygotowany przez wolontariuszy trafia prosto do potrzebujących i mają świadomość, że bezpośrednio pomagają w rehabilitacji,

•    jednocześnie wszyscy uczestnicy projektu będą informowani o skali zachorowań na nowotwory i co za tym idzie projekt będzie promował profilaktykę anty-nowotworową i budował świadomość problemu zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.

Opis wnioskowanego grantu

Fundacja Lemura w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego koordynuje działania projektu Serce od Serca, w którym angażuje wolontariuszy do szycia poduszek – serc, które pomagają w rehabilitacji pacjentek po zabiegu mastektomii i/lub usunięciu węzłów chłonnych. Działanie to obejmuje dwa rodzaje zadania publicznego: ochronę i promocję zdrowia, oraz wsparcie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. 

W ramach projektu Fundacja Lemura zaangażuje wolontariuszy do zdalnego szycia poduszek na rzecz pacjentów z Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO). Fundacja Lemura przeprowadziła już w 2018 roku konsultacje w Centrum Chorób Piersi w DCO oraz z fizjoterapeutką odpowiedzialną za rehabilitację pacjentek, oraz nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Amazonek Femina Fenix, która pomogą w dystrybucji poduszek i wsparła już tysiące pacjentów w poprzednich latach działalności. 

W 2020 roku Fundacja z sukcesem wdrożyła zdalny model wolontariatu na rzecz onkologii, który realizowany jest w sposób bezpieczny dla uczestników i nie podlegający ograniczeniom ze względów epidemiologicznych.

Dodatkowo, Fundacja zorganizuje darmowy i ogólnodostępny webinar dotyczący profilaktyki nowotworowej piersi, który przeprowadzi ekspertka z DCO.

Obszarem działania jest Miasto Wrocław.

Odbiorcami projektu są pacjenci z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Adresatami projektu są osoby z Wrocławia chętne do wolontariatu i szycia poduszek na rzecz DCO:

- seniorzy

- grupy skupione wokół Rad Osiedli

- grupy w firmach działające w ramach wolontariatu pracowniczego

- osoby zaangażowane w szycie charytatywne lub interesujące się szyciem

- zaangażowani Wrocławianie

Fundacja Lemura posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji zadania oraz zespół aktywnych wolontariuszy.

Projekt Serce od Serca posiada również patronat Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia.

Opis korzyści

Krótko i konkretnie:

•    Wsparcie rehabilitacji 500 pacjentów onkologicznych po mastektomii poprzez uszycie przez Wolontariuszy dla pacjentów 500 poduszek rehabilitacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO) Breast Unit Oddział Chorób Piersi. 

•    Nie mniej niż 100 osób z Dolnego Śląska zaangażowanych w wolontariat na rzecz ochrony zdrowia.

•    1 otwarty webinar (na żywo, do 200 uczestników) przeprowadzony przez eksperta z DCO dedykowany dla mieszkańców Dolnego Śląska w którym będziemy szerzyć wiedzę na temat profilaktyki nowotworowej.

•    Promocja realizowanego projektu –> zasięg reklam nie mniejszy niż 100 000 odbiorców oraz 1 notatka prasowa

Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa PIAST używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.