Lista projektów:

Dobrostan, czyli stan warty zachodu

Butelki - Bossman Full Szczeciński

organizacja - Fundacja Inicjatyw Psychologicznych

ikona - strona internetowa organizacji

http://inicjatywypsychologiczne.pl/

ikona - adres organizacji

Szarych Szeregów 13

52-245 Wrocław


Dane projektu - Dobrostan, czyli stan warty zachodu

ikona - kwota grantu

grant 10 000 pln

mapa projektu

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa samopoczucia seniorów, czyli docelowej grupy odbiorców i poszerzenie ich sposobów radzenia sobie z obecną sytuacją życia w izolacji. Pragniemy stworzyć materiały online - 12 nagrań (po około 30 min) oscylujących wokół 6 zagadnień tematycznych dotyczących szeroko pojętego dobrostanu psychicznego. Filmy publikowane będą co tydzień w kanałach naszej fundacji - portalach YouTube i Facebook oraz na stronie internetowej. Nagrania pozostaną na platformach po zakończeniu projektu. Uzupełnieniem materiału online będzie booklet wydany w ostatnim tygodniu projektu, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Booklet będzie można odebrać z publicznie z dostępnych miejsc uczęszczanych przez seniorów (Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku) w całym województwie dolnośląskim.

Ze względu na sukcesywne starzenie się społeczeństwa, zarówno wielkość, jak i potrzeby tej grupy społecznej, jaką są seniorzy, stale rosną. Główną potrzebą na jaką odpowiadamy, jest zadbanie o dobrostan psychiczny seniorów, który szczególnie mógł ucierpieć z powodu pandemii COVID-19. Projekt ma za zadanie zminimalizować negatywne skutki izolacji spowodowane pandemią, których żniwo zbieramy obecnie oraz zapobiegać nasilaniu się stanów depresyjnych i lękowych seniorów w przyszłości.

Społeczność seniorów została postawiona w bardzo trudnej sytuacji psychologicznej w związku z pandemią i wiążącą się z nią izolacją. Z badań wynika (Świtała 2018; Weissbrot-Koziarska 2017; Niezabitowski 2011), że to właśnie wspólnota i sprzyjające środowisko są predyktorami lepszego samopoczucia seniorów, a co za tym idzie - ich zdrowia psychofizycznego i dłuższego życia. W wyniku przymusu rezygnacji z wielu aktywności, podwyższonego lęku przed chorobą i śmiercią oraz częstego doświadczania straty wśród najbliższych oraz znajomych równolatków - jakość ich życia uległa znacznemu pogorszeniu. Zjawiskiem towarzyszącym tym czynnikom jest powszechna, wzmożona samotność, która odciska swoje dodatkowe piętno na dobrostanie psychicznym. Co więcej, wraz ze zwiększeniem liczby sytuacji stresowych, zmniejszyła się liczba sposobów, dzięki którym seniorzy mogą je odreagować, poradzić sobie z emocjami, a w konsekwencji lepiej się poczuć. Są odcięci od wielu aktywności sprawiających przyjemność, a także tych, które umożliwiały im udział we wspólnocie, dawały wsparcie czy nadawały wagę codziennemu funkcjonowaniu.

Zdając sobie sprawę z potrzeb seniorów dotyczących radzenia sobie z trudnymi emocjami, myślami czy sytuacjami - chcemy w efektywny i kompleksowy sposób dostarczyć informacji na temat podstawowych pojęć, a także przydatnych technik i ćwiczeń. Zaplanowane przez nas aktywności będą mogli wykonywać codziennie. W ten sposób zwiększymy ich wiedzę i kompetencje, co będzie skutkować polepszeniem ich dobrostanu. Projekt będzie dodatkową możliwością do wzmocnienia wspólnoty seniorów, poprzez umożliwienie partycypacji w wydarzeniach online. Ważnym elementem opracowanych materiałów będzie lista miejsc na Dolnym Śląsku, w których seniorzy mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy i otrzymać wsparcie w trudnych chwilach. 

Na bieżąco będziemy monitorować skalę rozpowszechniania się treści online (dzięki statystykom i narzędziom udostępnianym przez platformy internetowe), by za pomocą płatnej promocji w serwisach Facebook i Google zwiększyć zasięg naszych treści. Rozdysponujemy również 3000 egzemplarzy papierowego bookletu we współpracy z instytucjami często uczęszczanymi przez seniorów w 10 powiatach województwa dolnośląskiego. Szacujemy, że w sumie nasze treści w wersji cyfrowej i papierowej dotrą do co najmniej 20 tys. osób.

Opis wnioskowanego grantu

Projekt realizowany online. Beneficjentami będą osoby 65+ zamieszkujące Dolny Śląsk. Jednocześnie treści zawarte w filmach oraz booklecie będą uniwersalne i przydatne dla osób z całej Polski, w różnym wieku. Dotrzemy do mieszkańców miast, miasteczek i wsi oraz poza rejon Dolnego Śląska.

Opis poszczególnych działań:

Nagrywanie filmów psychoedukacyjnych na kanały fundacji

12 nagrań wideo w tematyce psychoedukacyjnej. Każdy z tematów będzie podzielony na dwie części po około 30 minut:

-Treści edukacyjno-informacyjne w zakresie aktywizacji seniorów, higiena rytmu dnia.

-Jak radzić sobie z sytuacjami, na które nie ma rady?

-Uważność.

-"Mosty zamiast murów" czyli jak budować dobre relacje?

-Rozpoznawanie fake newsów, higiena informacyjna.

-Czy warto przekraczać granice i łamać schematy? 

Działanie obejmuje obróbkę techniczną (z dodaniem napisów dla osób słabosłyszących). Filmy będą publikowane w środy, od sierpnia do listopada w naszych kanałach na kanałach fundacji.

2. Koordynator promocji

Tworzenie treści cyfrowych promujących projekt i publikowanie ich na kanałach internetowych fundacji oraz publikowanie filmów; bieżący kontakt z odbiorcami materiałów. W ramach promocji projektu będziemy udostępniać treści na kanałach fundacji.

3. Opracowanie treści merytorycznych bookletu

Podsumowanie informacji zawartych w nagraniach oraz dodatkowe propozycje sposobów zadbania o dobrostan psychicznych seniorów. Booklet będzie miał kilkanaście stron A5 i zostanie opublikowany w formie on-line w dniu 1.10.21.

4. Opracowanie graficzne bookletu oraz edycja tekstu

W formie atrakcyjnego, nowoczesnego i estetycznego wyglądu. Booklet w wersji papierowej dotrze do trzech tysięcy osób. Wersja elektroniczna będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

5. Kolportaż wersji papierowej bookletu

Zostanie wydrukowanych i rozdystrybuowanych 3000 kopii papierowych informatora do dnia 26.11.21. Wersje papierowe będą rozniesiona przez wolontariuszy i dostępne w instytuacjach powiązanych z seniorami.

Opis korzyści

Grant jest dedykowany seniorom z regionu Dolnego Śląska, a jednocześnie będą mogli z niego korzystać dorośli w każdym wieku. Planujemy zasięg 20 tys. osób. Dzięki internetowej formie projektu, możemy dotrzeć do dużej liczby osób w całej Polsce, nie tylko do obszarów miejskich, ale również wiejskich, a nawet do rodaków poza granicami państwa. 

Projekt wyróżnia się swoją wyjątkową długotrwałością, ponieważ dzięki nagranym materiałom wideo i bookletom (online i wydrukowanym) projekt będzie mógł istnieć również po jego zakończeniu i wspierać korzystających z niego ludzi. Ogranicza go tylko łącze internetowe. Seniorzy z Dolnego Śląska i nie tylko, będą mogli wracać do podanych przez nas treści, powtarzać je lub wyciągać z nich nowe, adekwatne dla siebie sposoby.  Ogromną i najważniejszą korzyścią jest dbałość o dobrostan psychiczny  Seniorów. Z projektu skorzystają również organizacje na Dolnym Śląsku dedykujące swoją działalność seniorom, do których kontakt będzie umieszczony na fb fundacji w formie listy dostępnej online.

Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa PIAST używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.