Lista projektów:

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Ilość oddanych głosów: 725

Miejsce realizacji

ikona - adres organizacji

Zamkowa 2 Wojnowice


Sad zamkowy w Wojnowicach

ikona - kwota grantu

grant 20 000 PLN

mapa projektu

Opis wnioskowanego grantu

Projekt zakłada rewitalizację zamkowego sadu w Wojnowicach. Pierwszym niezbędnym krokiem będzie inwentaryzacja istniejącego sadu – opis stanu obecnego, identyfikacja istniejących gatunków drzew, plan zagospodarowania i instrukcje do pielęgnacji drzew. Po zinwentaryzowaniu parku zostaną przeprowadzone prace polegające na pielęgnacji drzew i czyszczeniu otaczającego terenu. W międzyczasie zostaną opracowane tablice informacyjne dla zwiedzających z informacją o zamkowym sadzie, gatunkach drzew owocowych i ich cyklu wegetacyjnym, zwierzętach tworzących z sadem jeden ekosystem (owady, ptaki, sarny, dziki i, niestety, co jakiś czas bobry). Wytyczone zostaną ścieżki dla zwiedzających, aby mogli swobodnie spacerować po sadzie, jego nie niszcząc. Na podstawie opracowań przyrodników zostanie przygotowany krótki program edukacyjny do zaoferowania dla uczniów szkół w powiecie średzkim i Wrocławiu. Będzie to pogłębienie współpracy z Dolnośląskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących, gdzie uczą się dzieci, dla których dotyk i zapach mają ogromne znaczenie. Przewodnicy zamkowi i ogrodnicy zostaną przeszkoleni z tego programu tak, aby mogli samodzielnie opowiadać o sadzie. Zależy nam na podkreśleniu nieintensywnych form sadownictwa w zgodzie z przyrodą i otoczeniem. Jest to szczególnie ważne w obszarach szybkiej i nie zawsze przemyślanej urbanizacji. Jesienią z zamkowych zjeść zamkowe jabłka będą mogli wszyscy chętni. W weekendy zamek odwiedzają setki osób, więc liczymy na to, że sad będzie pobudzać coraz większy szacunek dla przyrody i sadownictwa. Na koniec jesieni zostaną dosadzone nowe drzewka do pustych miejsc.

Cel projektu

Celem grantu jest uprządkowanie zamkowego sadu owocowego (jabłonie i śliwy) oraz wytyczenie ścieżek edukacyjnych z tablicami informacyjnymi. W ramach grantu pielęgnacji zostanie poddanych 70 drzewek. Dodatkowo zostaną zasadzonych 16 nowych drzewek odmian tradycyjnych (polskich i niemieckich). Do tego zostaną przygotowane 4 tablice informacyjne oraz ścieżka edukacyjna odpowiadające o znaczeniu podzamkowych sadów w gospodarce lokalnej Dolnego Śląska.

Opis korzyści

W roku 2020 zamek odwiedziło 11.230 turystów. Pandemia nie miała dużego wpływu, ponieważ ludzie poszukiwali pięknych miejsc na spędzenie czasu w świeżym powietrzu (statystycznie notowano przyrost o 1200 osób do roku poprzedniego). Zamek na wodzie w Wojnowicach jest ciekawym obiektem historycznym, ale może przedstawić również ciekawą ofertę przyrodniczą. Zakłada się, że w pierwszym roku z projektu skorzysta ok. 1500 osób, a jabłka zje co najmniej 480 osób (6 weekendów razy 80 osób). W następnych latach zakładamy, że co najmniej połowa odwiedzających (ok. 5000) zamek skorzysta z sadu - przyjdzie tu na spacer, przeczyta o rosnących drzewach, zje jabłko i doceni piękno sadu. Liczymy, że w ramach programów edukacyjnych sad rocznie odwiedzi 120 uczniów. Dolny Śląsk zyska kolejną atrakcję. Zamki i pałace, których jest tak wiele w naszym regionie, to nie tylko hotele, restauracje i place. One mogą mieć również ważną funkcję edukacyjną i przyrodniczą, pokazać, że odpowiedzialne rolnictwo (sadownictwo) jest kluczowe dla ochrony przyrody. Sad jest czymś trwałym, a efekty grantu będą odczuwalne i zauważalne przez dziesięciolecie.

Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa PIAST używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.