Lista projektów:

Fundacja VERITAS

Ilość oddanych głosów: 830

Miejsce realizacji

ikona - adres organizacji

Ołbin Wrocław


"Nasz zakątek" - podwórkowy ogród sensoryczny

ikona - kwota grantu

grant 50 000 PLN

mapa projektu

Opis wnioskowanego grantu

W ramach grantu, na terenie podwórka miedzy ulicami Górnickiego, Chemiczną, Reja i Sienkiewicza we Wrocławiu fundacja chce stworzyć ogólnodostępny ogród sensoryczny z funkcją rekreacyjną. W części rekreacyjnej pojawią się 2 konstrukcje, które będą pełnić funkcję przestrzeni do siedzenia, leżenia i spożywania posiłków. Elementy te pozwolą na zaoszczędzenie miejsca oraz zwiększą interakcje użytkowników. W wyznaczonych punktach zostanie nasadzona trawa, aby stworzyć możliwość użytkowania terenu jako punkty piknikowe. Strefa sensoryczna podzielona będzie na części pobudzające poszczególne zmysły: wzrok, słuch, węch, dotyk. Teren planowanego przedsięwzięcia z dwóch stron otoczony jest murem, na którym fundacja będzie ubiegać się o możliwość stworzenia murali upiększając planowaną inwestycję. Na terenie podwórka znajduje się również instalacja artystyczna „Odliczanie” która została zaprojektowana z pozostałości po starym placu zabaw. Ma ona kształt rakiety, a w jej środku zamontowany był głośnik, który odliczał czas do nieskończoności. Dźwięk był słyszalny dopiero przy bezpośrednim podejściu do rakiety. Niestety od około 1,5 roku nie jest ona sprawna. W ramach projektu planowana jest jej renowacja, aby przywrócić pierwotny zamysł projektu (usunięcie starego lakieru, malowanie) oraz naprawa głośnika. Stanowić ona będzie element oddziaływania na zmysł słuchu. Do stworzenia ogrodu zostaną wykorzystane ekologiczne materiały takie jak: kamienie, szyszki, mech, piasek, kora, drewno. Strefy będą się nawzajem przenikać, tak aby możliwie jak najmocniej pobudzić percepcję na bodźce. Przy konstruowaniu różnych elementów składowych ogrodu, zostaną wykorzystane elementy stworzone podczas warsztatów kreatywnych z dziećmi, w ramach Akademii Potencjałów- projekcie prowadzonym przez Fundację VERITAS. Po realizacji przedsięwzięcia, fundacja stworzy harmonogram opieki nad ogrodem. Wolontariusze będą dwa razy w tygodniu sprawdzać stan ogrodu i dokonywać niezbędnych prac oraz porządków.

Cel projektu

Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia integracji społecznej mieszkańców. Chcemy dać możliwość sąsiedzkiej przestrzeni wspólnej, w której będą oni mieli okazję bliżej się poznać i współrealizować cele z korzyścią dla całej wspólnoty. Dzielnica w której powstanie ogród jest gęsto zaludniona (13 972 osób na km2) z wieloma kamienicami wokół podwórka i dwoma budynkami akademika zamieszkiwanymi przez studentów. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 1400 osób mieszkających w najbliższym sąsiedztwie. Skład grupy docelowej będzie różnorodny ze względu na wiek oraz poziom aktywności. Poprzez zastosowanie w ogrodzie rozwiązań ekologicznych chcemy wpłynąć na zwiększenie świadomości lokalnej społeczności dotyczących ogólnodostępnych przestrzeni zielonych i rekreacyjnych w mieście. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się również Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Placówka edukacyjna ma pod swoimi skrzydłami około 40 podopiecznych z różnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni, pozwoli również im na użytkowanie ogrodu i wykorzystanie jego potencjału przy różnych formach terapii sensorycznych.

Opis korzyści

Z realizacji grantu będą mogli skorzystać: okoliczni mieszkańcy-około 1400 osób, podopieczni Stowarzyszenia „OSTOJA”,-około 40 osób, mieszkańcy dzielnicy Plac Grunwaldzki, Ołbin oraz mieszkańcy Wrocławia. Dzięki otrzymaniu dotacji zrewitalizowana zostanie niezagospodarowana przestrzeń, która może pełnić funkcje rekreacyjną i sensoryczną dla każdego kto będzie chciał z niej skorzystać. Projekty ogrodów sensorycznych są wciąż innowacyjnym przedsięwzięciem w Polsce, które zbiera pozytywne recenzje wśród osób korzystających. Niepopularnym zjawiskiem jest tworzenie przestrzeni "dla wszystkich" z obawy o nieuszanowanie efektów, lecz fundacja chce przyczyniać się do pozytywnej zmiany wśród mieszkańców, edukując i pokazując jak ważne jest zaplanowanie miejsc ogólnodostępnych dla mieszkańców w dużych miastach. Pozwala to tworzyć więzi, daje szansę do integracji międzypokoleniowej, zwiększa poczucie dbałości o wspólne dobro. Inicjatywy popularnych ogrodów społecznych, które działają na całym świecie, pozwalają wierzyć, że wystarczy stworzyć ludziom przestrzeń a mieszkańcy sami chętnie zaczynają angażować się w pielęgnację i dbanie o teren. Fundacja chce również wykorzystywać przestrzeń do organizowania np. warsztatów ekologicznych, otwartych zajęć jogi, kin plenerowych itp. Inicjatywa ta, może przyczynić się do pozytywnej zmiany i wzrostu zainteresowania tematem zagospodarowania podwórek sąsiedzkich w dużych miastach.

Logo Inicjatywy

Czy masz ukończone 18 lat?

Strona zawiera materiały dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich

Producent piwa PIAST używa plików cookie w celu zbierania informacji statystycznych na temat odwiedzin serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na działanie plików cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić stronę.